Zapytaj o produkt

Gaśnica proszkowa 1 kg Ogniochron GP-1zBC

Gaśnica proszkowa 1 kg. Przeznaczona do gaszenia niewielkich pożarów grupy BC (ciecze palne i gazy). Dedykowana do samochodów osobowych.
Gaśnica przeciwpożarowa proszkowa 1 kg Ogniochron BC