wróć do sklepu

Przepisy dotyczące gaśnic

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 pełny tekst tutaj):

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

Jakie gaśnice do budynku?

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
C - gazów;
D - metali;
F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Do olbrzymiej większości obiektów wystarczają najpopularniejsze gaśnice typu ABC. Do gastronomii potrzebne są droższe gaśnice typu ABF.

Ile gaśnic? Jak duże gaśnice?

Jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach = 2 kg (lub 3 dm3).

Jeżeli Twój obiekt nie podpada pod przepisy szczególne (np. stacje paliw), to musisz mieć

minimum 2 kg na każde 100 m2
powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym
jeżeli obiekt podpada pod przynajmniej jedną z poniższych kategorii:

 1. są to pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (ZL I).
 2. są to pomieszczenia przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (ZL II).
 3. są to pomieszczenia użyteczności publicznej (ZL III), nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.
 4. są to pomieszczenia zamieszkania zbiorowego inne niż mieszkalne np. hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy itp. (ZL V), nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.
 5. jest to strefa zawierająca pomieszczenie zagrożone wybuchem,
 6. jest to strefa produkcyjna i magazynowa o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

w pozostałych przypadkach
minimum 2 kg na każde 300 m2
powierzchni strefy pożarowej.

O ile nie zmuszają cię do tego przepisy szczególne, nie kupuj gaśnic większych niż 4 kg. Gaśnice 6 kg i większe podlegają dodatkowym, płatnym badaniom przez Urzędu Dozoru Technicznego raz na 5 lat.

Gdzie rozmieścić gaśnice?

Gaśnice powinny być rozmieszczone w obiektach:

 1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
  a) przy wejściach do budynków,
  b) na klatkach schodowych,
  c) na korytarzach,
  d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
 2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
 3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

 1. odległość do najbliższej gaśnicy powinna być nie większa niż 30 m z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek,
 2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

wróć do sklepu

All rights reserved Copyright © 2014 - 2024 Centrum BHP "TO-RA"
Projekt i wykonanie: Marek Ostachowski

Ten serwis, tak jak większość innych, używa cookies i innych podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na to. Więcej możesz przeczytać w naszej Polityce prywatności. Czytaj więcej…

Wiem. Nie chcę tego czytać