WYKAZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ZALECANE TYPY POCHŁANIACZY

ABC • DEFGHIJKLMNOPRST •  UWZ

A

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Aceton
Akrylan etylu
Akrylan metylu
Akrylonitryl
Aldehyd walerianowy
Alkohol amylowy
Alkohol dwuacetanowy
Alkohol etylowy
Alkohol izopropylowy
Alkohol metylowy
Alkohol n- butylowy
Alkohol propylowy
Amoniak -
Anilina
Aromaty żywnościowe
Arsenowodór -

B

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Benzen
Benzyna ciężka
Benzyna lakowa
Benzyna lekka
Bezwodnik octowy
Brom
Bromek etylu
Bromek metylu
Bromowodór -
Butanon

C

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Chlor -
Chlorek allilu
Chlorek butylu
Chlorek etylenu
Chlorek izopropylu
Chlorek metylenu
Chlorek propylu
Chlorek winylu
Chlorobenzen
Chlorobutadien
Chloroform
Chloronitropropan
Chloropikryna
Chlorowce -
Chlorowodór -
Cyjanowodór -
Cykloheksan
Cykloheksanol
Cykloheksanon
Cykloheksen
Cytrusy i inne owoce
Czterochlorek węgla
Czterochloroetan
Czterochloroeten
Czterochloroetylen
Czterohydrofuran
Czyszczenie chemikaliami

D

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Dekan
Detergenty
Dioksan
Dwubromoetan
Dwuchlorobenzen
Dwuchloroczterofluoroetan
Dwuchloroczterofluorometan
Dwuchloroetan
Dwuchloroetylen
Dwuchloronitroetan
Dwuchloropropan
Dwucyklopentadien
Dwuetyloketon
Dwuizocyjaniantoluenu
Dwumetyloanilina
Dwupropyloketon
Dwusiarczekwęgla
Dwutlenekazotu -
Dwutleneksiarki -
Dym papierosowy

E

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Epichlorohydryna
Ester metylometakrylowy
Eter amylowy
Eter butylowy
Eter dwu chloro etylowy
Eter Izo propylowy
Eter propylowy
Etylenochlorohydryna
Etylobenzen

F

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Fenol
Fluorotrójchlorometan
Fluorowodór -
Formaldehyd -
Fosforowodór -
Fosgen -
Freon 11
Freon 12
Freon 13

G

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Gazy kwaśne -
Glikol metylowy

H

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Heptan
Hepten

I

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Inhibitor kryptonowy
Inhibitor ksenonowy

J

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Jod
Jodoform
Jodowodór -

K

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Kamfora
Kreolot
Kreozol
Ksylen
Kwas akrylowy
Kwas kaprylowy
Kwas masłowy
Kwas mlekowy
Kwas moczowy
Kwas mrówkowy -
Kwas octowy -
Kwas palmitynowy
Kwas propionowy
Kwas walerianowy
Kwasy organiczne -

L

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Lepiszcza
Lizol

M

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Mentol
Merkaptan
Merkaptan metylowy -
Merkaptan propylowy
Merkaptany -
Metylobutyloketon
MetyloIzobutyloketon
Mocznik

N

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Nafta destylat
Nafta kerozyna
Naftalen
Nawozy sztuczne
Nikotyna
Nitrobenzen
Nitroetan
Nitrogliceryna
Nitropropan
Nitrotoluen
Nonan

O

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Ocet amylu
Ocet winny
Octan etylu
Octan Izobutylu
Octan Izopropylu
Octan metyloglikolu
Octan n- butylu
Octan propylu
Octan winylu
Odory szpitalne
Odór alkoholowy
Odór gnijącego papieru
Odór olejów i smarów
Odór owocowy
Odór padliny
Odór rybny
Oktan
Okten
Opary asfaltu
Opary pokostu
Opary smoły
Ortokrzemian metylu
Ozon

P

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Paliwa ciekłe
Paradwuchlorobenzen
Pentanon
Pestycydy
Pochodne amoniaku -

R

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Rozpuszczalnik butylowy
Rozpuszczalnik nitroglikolowy
Rozpuszczalnik octanowy

S

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Siarczan dwumetylu
Siarkowodór -
Solwent nafta
Styren
Środki czyszczące
Środki owadobójcze

T

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Terpentyna
Tetralina
Tiofen
Tlenek mezytylu
Toluen
Trójchloroetan
Trójchloroetylen
Trójtlenek siarki -

U

W

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Wyziewy kuchenne
Wyziewy silników Diesla
Wyziewy silników spalinowych

Z

SUBSTANCJA A1 A1B1E1K1
Zapachy ciała

 

All rights reserved Copyright © 2014 - 2023 Centrum BHP "TO-RA"
Projekt i wykonanie: Marek Ostachowski

Ten serwis, tak jak większość innych, używa cookies i innych podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki, oznacza zgodę na to. Więcej możesz przeczytać w naszej Polityce prywatności. Czytaj więcej…

Wiem. Nie chcę tego czytać