UWAGA! Proszę zwrócić uwagę, że znaki umieszczane na drogach ewakuacji muszą być fotoluminescencyjne (nie dotyczy to znaków uzupełniających). Niektóre znaki występują również w formatach nie fotoluminescencyjnych (np. Zakaz palenia, czy Uwaga Schody!). Znaki w tych wersjach należy traktować jako znaki uzupełniające - informacyjne. Znaki w tych wersjach nie spełniają wymagań przewidzianych w Polskich Normach dla oznaczeń dróg ewakuacji i ochrony PPOŻ.

Wymiary podane w mm. Oznaczenia formatu:

FS
Folia Samoprzylepna
PT
Płyta PVC
LP
Płyta LUX samoprzylepna
NF! - znak jest
niefotoluminescencyjny
Strona 1 z 3
Wyników 1 - 18 z 42

Znaki ewakuacyjne

Z-E01 Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak ewakuacyjny wg PN92/n-01256/02 (EP02)

Format:

Z-E02 Wyjście ewakuacyjne

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP01)

Format:

Z-E03 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP04L)

Format:

Z-E04 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP04P)

Format:
Format:

Z-E06 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP03L)

Format:

Z-E07 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP05L)

Format:

Z-E08 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP05P)

Format:

Z-E09 Drzwi ewakuacyjne (lewe)

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP06L)

Format:

Z-E10 Drzwi ewakuacyjne (prawe)

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP06P)

Format:

Z-E11 Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP09)

Format:

Z-E12 Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP10)

Format:

Z-E13 Pchać aby otworzyć

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP08)

Format:

Z-E14 Ciągnąć aby otworzyć

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP07)

Format:

Z-E15 Przesunąć w celu otwarcia

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP11)

Format:

Z-E16 Stłuc aby uzyskać dostęp

Znak ewakuacyjny wg PN92 /n-01256/02 (EP12)

Format:

Z-E17 Drabina ewakuacyjna

Techniczne Środki Przeciwpożarowe wg PN97/N-01256/04 (ET03)

Format:

Z-E18 Miejsce zbiórki do ewakuacji

Techniczne Środki Przeciwpożarowe wg PN97/N-01256/04 (ET02)

Format:
Strona 1 z 3