UWAGA! Proszę zwrócić uwagę, że znaki umieszczane na drogach ewakuacji muszą być fotoluminescencyjne (nie dotyczy to znaków uzupełniających). Niektóre znaki występują również w formatach nie fotoluminescencyjnych (np. Zakaz palenia, czy Uwaga Schody!). Znaki w tych wersjach należy traktować jako znaki uzupełniające - informacyjne. Znaki w tych wersjach nie spełniają wymagań przewidzianych w Polskich Normach dla oznaczeń dróg ewakuacji i ochrony PPOŻ.

Wymiary podane w mm. Oznaczenia formatu:

FS
Folia Samoprzylepna
PT
Płyta PVC
LP
Płyta LUX samoprzylepna
NF! - znak jest
niefotoluminescencyjny
Nie znaleziono wpisu

Znaki przeciwpożarowe