UWAGA! Proszę zwrócić uwagę, że znaki umieszczane na drogach ewakuacji muszą być fotoluminescencyjne (nie dotyczy to znaków uzupełniających). Niektóre znaki występują również w formatach nie fotoluminescencyjnych (np. Zakaz palenia, czy Uwaga Schody!). Znaki w tych wersjach należy traktować jako znaki uzupełniające - informacyjne. Znaki w tych wersjach nie spełniają wymagań przewidzianych w Polskich Normach dla oznaczeń dróg ewakuacji i ochrony PPOŻ.

Wymiary podane w mm. Oznaczenia formatu:

FS
Folia Samoprzylepna
PT
Płyta PVC
LP
Płyta LUX samoprzylepna
NF! - znak jest
niefotoluminescencyjny
Strona 1 z 2
Wyników 1 - 18 z 29

Znaki przeciwpożarowe

Z-P01 Hydrant wewnętrzny

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP02)

Format:

Z-P02 Gaśnica

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP01)

Format:

Z-P03 Telefon do użycia w stanie zagrożenia

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP11)

Format:

Z-P04 Alarmowy sygnalizator akustyczny

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP10)

Format:

Z-P05 Zestaw sprzętu pożarniczego

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP07-01)

Format:

Z-P06 Uruchamianie ręczne

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP09)

Format:

Z-P07 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu ppoż.

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP12)

Format:

Z-P08 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu ppoż.

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01

Format:

Z-P09 Drabina pożarowa

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01

Format:

Z-P10 Nie zastawiać

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP05)

Format:

Z-P11 Zakaz używania otwartego ognia Palenie tytoniu zabronione

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP04)

Format:
Format:

Z-P13 Zakaz gaszenia wodą

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP06)

Format:

Z-P14 Niebezpieczeństwo pożaru materiały łatwo zapalne

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP15)

Format:

Z-P15 Niebezpieczeństwo pożaru materiały utleniające

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP14)

Format:

Z-P16 Niebezpieczeństwo pożaru materiały wybuchowe

Znak Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01 (PP16)

Format:

Z-P17 Uruchamianie klap dymowych

Znak kat.: Techniczne Środki Ochrony PPOŻ wg PN-97/N-01256/04 (PT05)

Format:

Z-P21 Suchy pion

Znak kat.: Techniczne Środki Ochrony PPOŻ wg PN-97/N-01256/04 (PT06)

Format:
Strona 1 z 2